พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์

พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ คือ ผู้ให้บริการรถทัวร์ที่มีชื่อเสียง เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน โดยมีเส้นทางที่ให้บริการหลัก คือ กรุงเทพ - พิษณุโลก ทั้งขาไปและขากลับ และเส้นทางอื่น ๆ ดังนั้น ท่านที่กำลังจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังปลายทางต่าง ๆ ที่รถบริษัทพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ให้บริการ เช่น พิษณุโลก เขาค้อ และสุโขทัย เป้นต้น ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์อย่างมั่นใจ

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยตัวเอง เลือกที่นั่งเอง ผ่านระบบจองตั๋วรถทัวร์จากไทยรูท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์อันดับ 1  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทุกรายการจอง  มีที่นั่งแน่นอน เพราะเมื่อท่าชำระเงินเสร็จผ่านช่องทางต่าง ๆ ระบบจะยืนยันที่นั่งทันที่โดยอัติโนมัติ

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ผู้โดยสารต้องตรวจสอบความถูกต้องของการจองตั๋วทุกครั้ง และชำระเงินถูกต้องครบถ้วน
  2. ผู้โดยสารต้องเช็คอินรับตั๋วไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนรถออก ณ เคาน์เตอร์รับตั๋วที่กำหนดไว้
  3. สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น
  4. คืนเงิน 100% ของราคาตั๋วโดยสาร โดยไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ และค่าธรรมเนียมจุดรับชำระเงิน เฉพาะกรณีผู้ให้บริการเดินรถไม่สามารถจัดรถหรือที่นั่งใดๆ ให้ผู้โดยสารเดินทางได้ โดยผู้โดยสารต้องแจ้งที่โทร 02 269 6999 ไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนรถออก
  5. สงวนสิทธิไม่คืนเงินสำหรับผู้โดยสารซึ่งปฏิเสธการเดินทาง และผู้โดยสารซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

ชำระเงินค่าตั๋วรถได้อย่างไร

- ชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต VISA และ Master Card ( ชำระเงินสำเร็จ ยืนยันที่นั่งทันที)

- ชำระเงินผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใกล้บ้าน ทุกสาขา (ต้องชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง )

- ชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ชำระเงินห้่ง Big C (ต้องชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง )

- ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ( ชำระเงินสำเร็จ ยืนยันที่นั่งทันที)

 วันเดินทางต้องทำอย่างไร

- กรุณาเดินทางไปรับตั๋วรถใบจริง  ที่ช่องจำหน่ายตั๋วรถทัวร์บริษัทพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์  ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารต้นทาง     ก่อนเวลารถออกประมาณ 30 นาที# สถานีขนส่งผู้โดยสาร เคาร์เตอร์รับตั๋ว โทร
1 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54 02-9362924 , 02-9362925
2 สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) บริษัท 055-302021 , 055-302022

ตรวจสอบสถานะตั๋วโดยสาร

- สามารถเช็คสถานะตั๋วโดยสารของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมงดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถทัวร์ บริษัทพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ ในเส้นทางต่าง ๆ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - พิษณุโลก

กรุงเทพ - พิษณุโลก

พิษณุโลกยานยนต์จากกรุงเทพไปพิษณุโลก

รายละเอียด

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - พิษณุโลก-เขาค้อ

กรุงเทพ - พิษณุโลก-เขาค้อ

พิษณุโลกยานยนต์จากกรุงเทพไปพิษณุโลก และเขาค้อ

รายละเอียด

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - พิษณุโลก-สุโขทัย

กรุงเทพ - พิษณุโลก - สุโขทัย

พิษณุโลกยานยนต์จากกรุงเทพไปพิษณุโลก และ สุโขทัย

รายละเอียด